Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng góp phần bảo tồn văn hóa và là chỗ dựa tinh thần cho nhân dân

Thành hoàng làng là một trong những thành tố văn hóa đã tồn tại và phát triển qua bao nhiêu thế hệ của dân tộc. Cùng với sự gắn bó xuyên suốt lịch sử dân tộc, nó đã chứng tỏ được những vai trò quan trọng của mình đối với đời sống nhân dân.

Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

Những năm gần đây, các làng xã đã không ngừng thi đua khôi phục sinh hoạt văn hóa lễ hội. Vào đầu xuân hàng năm, các làng lại linh đình tổ chức lễ hội tưởng nhớ công đức của các vị Thành Hoàng. Chính điều này đã đem lại sự phấn khởi, là nét sinh hoạt văn hóa cho xóm làng. Việc thờ cúng thần Thành hoàng đặc biệt là các nhân thần cũng góp phần thể hiện đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, phát huy các giá trị đạo đức nhân, lễ, nghĩa,…giúp con người, nhất là thế hệ trẻ không bị hòa tan vào nhịp sống văn hóa hiện đại. Họ sẽ nhận thức và tự nhắn nhủ nhau phải biết gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.

       

Là chỗ dựa tinh thần vững chắc

Thành hoàng đã trở thành một biểu tượng tâm linh, một chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân. Bởi với họ, chỉ có thần mới có thể giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; giúp cho cuộc sống của họ ngày một thêm ổn định, thịnh vượng. Làng xã nào không có Thành Hoàng thì làng xã đó bất an.

Tuy ngày nay khoa học đã phát triển, nhưng con người vẫn gặp phải rất nhiều trắc trở trong cuộc sống như các bệnh hiểm nghèo, vô sinh,…mà y học phải bó tay. Hoặc như khi xảy ra hỏa hoạn, thiên tai bất ngờ: động đất, sóng thần, lũ lụt,…hàng năm đã cướp đi biết bao sinh mạng con người. Khi đó, con người lại phải nương nhờ vào thần thánh, cầu xin sự che chở của thần thánh.