Gói phần mềm viết sớ chữ nho thông dụng

Ưu điểm

  • Tự động hoàn toàn
  • Tính sao, tuổi chính xác
  • In ra sớ đẹp
  • Chi phí rẻ
  • Tốc độ siêu nhanh