Gói phần mềm viết sớ chữ Quốc ngữ căn bản

Ưu điểm

  1. Chi phí rất rẻ
  2. Tính tuổi tính sao hoàn toàn tự động
  3. Tốc độ làm sớ nhanh gấp hàng trăm lần
  4. Lòng sớ rõ ràng, dễ nhìn, dễ đọc